Grindsplit-discounter.nl is onderdeel van Living Luxury Home & Garden styling (Kamer van Koophandel nr: 64567141), hierna te noemen Living Luxury, verleent u hierbij toegang tot grindsplit-discounter.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Living Luxury behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten